2018 Date
Labyrint gallary Leeuwarden januari - nog onbekend!
Natuurmarkt kringloopwinkel De Fûgelpits Mei, exacte datum komt nog!
Streekmarkt Wierum 2 juni
Expositie, vogelopvangcentrum Fûgelpits te Moddergat datum nog niet bekend....
Kunstmarkt Dokkum September, exacte datum komt nog!
2019 Date
Stania State Oenkerk, expositie juni -